Please enable JS

Trobada d’ACO de la zona del Vallès Oriental a l’Ametlla del Vallès

Junio 10/Joan Andreu Parra/

Casa de la Visitació, 9 de maig de 2015

S’inicia la trobada amb un dinar de germanor, ens acompanya el nostre consiliari Pepe Baena, hi participen tots els grups: Mollet 1, Mollet 2, Tres Torres, Les Formiguetes, Granollers 1, no poden assistir-hi el grup de l’AVE, ens acompanya i ens dóna suport a la trobada la Celia, secretària del Comitè Permanent de l’ACO.

A les quatre, la nostra responsable Carme Caballano, ens convida a iniciar l’acte amb la lectura de l’evangeli de Jn 15,9-17 i unes pregàries que han preparat el grup de Torres.

Seguidament es comparteix el treball de la prioritat d’enguany: La fe en Jesucrist un motor per viure i compartir.

Prèviament tots els grups havien treballat ja la prioritat del curs 2M14_2M15, mitjançant la proposta de l’estudi d’Evangeli de Mateu 16, 13-20, o bé amb una revisió de vida propera a la prioritat.

El grup Granollers 1 fa la primera aportació del compromís, tant a nivell individual com de grup, que els hi ha motivat l’Actuar.

Recorden que l’opció de l’ACO té dues branques:

  • la vocació, personal i comunitària, a la crida que ens fa Jesucrist.
  • la missió evangelitzadora del món obrer i dels pobres.

¿Com donar a conèixer Jesucrist? Abans de parlar d’Ell, primer hem de saber qui és Jesucrist per nosaltres. Som conscients que Jesús és el camí, la veritat i la vida i que sense Ell no som res? Volem que sigui el centre de les nostres vides i compartir-lo.

Eines: La pregària ens ajuda a estar immersos en aquesta acció evangelitzadora de testimoniar Jesús, tant individualment com col·lectivament dins de la parròquia, però, potser no especifiquem prou que aquesta vocació i dinàmica de l’acompanyament dels obrers i els més desfavorits, ens ve de la fe en Jesucrist i les eines que ens dóna l’ACO, la parròquia i l’Església.

Eines que dóna l’Església des de les parròquies:

La pregària individual i comunitària, els sagraments, amb preferència l’eucaristia, la vida de la comunitat eclesial, la participació en diferents pastorals com càrites, catequesis, visita als malalts, etc.  

A Bellavista també tenim Pastoral Obrera, JOC, MIJAC i ACO.

Eines que ens dóna l’ACO:

L’Estudi d’Evangeli (es recorda que cada quart dissabte de mes a dos quarts de set de la tarda, als locals de Bellavista podem participar-hi), recessos, documents, la revisió de vida, les trobades de Setmana Santa, els exercicis espirituals de l’estiu, la trobada del 12 d’octubre i altres propostes de formació, tant personals com comunitàries.

A vegades aquestes eines no són prou aprofitades pels militants. Ens hauríem de preguntar el perquè.

Des d’ACO som conscients de ser llevat dins la massa, però potser ens cal dir-ho i explicitar-ho, fent-nos presents a les parròquies, els carrers, al barri on vivim, i especialment en els actes reivindicatius, com per exemple el passat primer de maig, potser hi assistirem a nivell personal, sindical, polític, però no com a ACO.

Per concloure l’Actuar a nivell de Zona proposem als grups treballar aquestes preguntes:

Utilitzem prou les eines que ens dóna l’ACO? Tenim set de Déu?

On anem a buscar la font d’aigua viva? Què demanem a la zona per tal que ens ajudi a cobrir les nostres necessitats com a militants?

Som conscients que com a Zona ens cal tenir una doble militància cap el món obrer i l’Església per donar a conèixer el moviment.

Tenim sentit de formar part de la família de Crist dins del nostre grup i amb els altres grups de la Zona?

 

Mollet 1

Jesús és el seu model i veritable mestre, els ajuda a tenir paciència, és el seu company de camí, és vida, els marca el seu dia a dia.

A nivell individual, tots i totes estan treballant amb i pels més pobres i desfavorits i pel món obrer, són més visibles com a Pastoral Obrera que com ACO, a vegades són presents en algun mitjà de comunicació com Ràdio Estel. També són presents, com a laics, a la Pastoral Obrera de Terrassa.

La revisió de vida és un dels motors que els ajuda en l’actuar, per exemple després d’una revisió va sortir la necessitat d’implicar-se en organitzar el servei del Banc d’aliments a Mollet.

Formiguetes

No aporten cap conclusió perquè ho han treballat poc, en aquets moments els falta ritme com a grup, agraeixen poder aprofitar els espais que els hi proporciona la zona, com la trobada d’avui.

Tres Torres

Jesús els transforma, els ajuda a tenir força i és el motor de la seva vida.

No són visibles com col·lectiu d’ACO, però tenen compromisos d’acompanyament personal a diferents llocs socials, persones i col·lectius. Es proposen fer-se visibles a la parròquia de Can Basa.

AVE

El seu consiliari, en Pere Pérez, ens  aporta en quin moment conjuntural està el seu grup, en general senten la seva pertinença a l’ACO, però els cal temps per donar l’últim pas. Referent a l’estudi d’evangeli proposat, varen fer un recés de tot un dia a Puigraciós que els va ajudar a cohesionar-se com a grup i aprofundir en l’esmentat evangeli.

Mollet 2

Veuen la necessitat d’impulsat les trobades d’ACO i participar-hi activament, per trobar i viure el sentit de pertinença al grup i a la zona.

La Glòria, com a responsable de grup, es proposa conèixer més als seus components i tenir-ne cura.

El seu grup confecciona una mandala on hi van apuntant les conclusions de la trobada.

Propostes comunes per fer l’actuar

La Carmen ens proposa fixar al menys dues trobades de la nostra zona a l’any: mínimes per Nadal i per Pasqua, aconsella apuntar-nos a l’agenda que el segon dissabte de maig hi ha trobada Pasqual.

Cal organitzar i demanar  trobades, recessos, formació i fer demandes de les necessitats que tinguem per cobrir tant a nivell individual com de grup.

Hem de fer-nos presents com ACO, almenys en les festes de la dona treballadora del 8 de març, i del treball l’1 de maig.

Cal fer trobades d’ACO amb moviments socials compromesos, buscant un nexe d’unió que ens hi sentim propers. La Cèlia ens aporta experiències fetes en altres zones sobre aquest tema.

Fer actes públics i explícits com ACO.

Fer pregàries amb la presencia del Sr. Bisbe. El més proper a l’ACO és Monsenyor Sebastià Taltavull.

La Delia ens convida a participar en unes trobades de formació, que es fan a Bellavista, per fer l’acompanyament als més pobres. La propera trobada serà el 21 de maig a les 5 de la tarda i ens parlarà la germana carmelita Mª Àngels Selages.

En Pepe Baena ens recorda que cada any per Pentecosta es fa la festa de l’apostolat seglar, per tant l’ACO i tots els moviments d’església hi som convidats.

Davant el neguit de fer-nos conèixer als altres, com a creients i d’ACO, ens fa veure la diferència entre evangelitzar i adoctrinar.

Evangelitzar és transmetre als altres la Bona Noticia de Jesús, és compartir la nostra vida i experiència del nostre encontre amb Jesucrist amb els altres. Ens aconsella llegir-nos l’Exhortació Apostòlica del Papa Pau VI “L’anunci del Evangeli”.

Finalitza la trobada a les 19.45 h amb el cant Resucitó... Resucitó... Resucitó... aleluya i un somriure als llavis de felicitat i germanor per part de tos els assistents.